Virkestoffregister


Virkestoff: Klofarabin


ATC-koder: L01B B06

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Evoltra «Genzyme» kons. til inf.