Substansregister

Substans: Kangrelor


ATC-koder: B01A C25


Preparater som inneholder denne substansen:

Kengrexal «Chiesi Farmaceutici» pulv. til kons. til inf./inj.