Substansregister

Substans: Kabazitaksel


ATC-koder: L01C D04


Preparater som inneholder denne substansen:

Jevtana «sanofi-aventis» kons. og væske til inf.