Substansregister

Substans: Jern(II)glukonat


ATC-koder: B05X A31


Preparater som inneholder denne substansen:

Nutryelt «Aguettant» kons. til inf.