Substansregister

Substans: Isavukonazol


ATC-koder: J02A C05


Preparater som inneholder denne substansen:

Cresemba «Basilea» kaps., pulv. til kons. til inf.