Substansregister

Substans: Ipilimumab


ATC-koder: L01X C11


Preparater som inneholder denne substansen:

Yervoy «Bristol-Myers Squibb» kons. til inf.