Substansregister

Substans: Insulin detemir


ATC-koder: A10A E05


Preparater som inneholder denne substansen:

Levemir «Novo Nordisk» inj.