Virkestoffregister


Virkestoff: Inotuzumabozogamicin


ATC-koder: L01X C26

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Besponsa «Pfizer» pulv. til kons. til inf.