Substansregister

Substans: Immunglobulin mot hepatitt B


ATC-koder: J06B B04


Preparater som inneholder denne substansen:

Hepatect «Biotest Pharma» inf.
Zutectra «Biotest Pharma» inj.