Virkestoffregister


Virkestoff: Histamindihydroklorid


ATC-koder: L03A X14

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Ceplene «Noventia Pharma» inj.