Substansregister

Substans: Fentolaminmesilat


ATC-koder: G04B E30


Preparater som inneholder denne substansen:

Invicorp «Evolan Pharma» inj.