Virkestoffregister


Virkestoff: Etelkalsetid


ATC-koder: H05B X04

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Parsabiv «Amgen» inj.