Virkestoffregister


Virkestoff: Eptifibatid


ATC-koder: B01A C16

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Eptifibatide Accord «Accord» inf., inj.

Integrilin «GlaxoSmithKline» inf., inj.