Substansregister

Substans: Dornase alfa


ATC-koder: R05C B13


Preparater som inneholder denne substansen:

Pulmozyme «Roche» inhal.væske