Substansregister

Substans: Dobutamin


ATC-koder: C01C A07


Preparater som inneholder denne substansen:

Dobutamin «Hameln» kons. til inf.