Substansregister

Substans: Dibotermin alfa


ATC-koder: M05B C01


Preparater som inneholder denne substansen:

InductOs «Medtronic BioPharma» pulv., væske og matrisk til implantasjon