Substansregister

Substans: Dapson


ATC-koder: J04B A02


Preparater som inneholder denne substansen:

Dapson «Scanpharm» tabl.