Substansregister

Substans: Dakarbazin


ATC-koder: L01A X04


Preparater som inneholder denne substansen:

Dacarbazine Lipomed «Lipomed» pulv. til inf., pulv. til inf./inj.