Substansregister

Substans: Bevacizumab


ATC-koder: L01X C07


Preparater som inneholder denne substansen:

Avastin «Roche» kons. til inf.