Substansregister

Substans: Argatroban


ATC-koder: B01A E03


Preparater som inneholder denne substansen:

Novastan «Mitsubishi Pharma Europe» kons. til inf.