Substansregister

Substans: Argatroban


ATC-koder: B01A E03


Preparater som inneholder denne substansen:

Novastan «Mitsubishi Tanabe Pharma» kons. til inf.