Substansregister

Substans: Apraklonidin


ATC-koder: S01E A03


Preparater som inneholder denne substansen:

Iopidine «Novartis» øyedråper