Sterilt Vann Baxter Viaflo

Baxter


Oppløsnings- og fortynningsmiddel.

V07A B- (Sterilt vann)OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK: Hver pose inneh.: Vann til injeksjonsvæsker (100% w/v). pH 4,5-7.


Indikasjoner

Oppløsningsmiddel til fortynning og rekonstitusjon av legemidler egnet for parenteral administrering.

Dosering

Dosen vil bli bestemt av egenskapene til tilsetningen som brukes. Administreringshastigheten vil være avhengig av doseringen av det forskrevne legemidlet. Etterfulgt av tilsetning av forskrevne legemidler, vil doseringen vanligvis avhenge av pasientens alder, vekt og allmenntilstand i tillegg til laboratorieprøvesvar.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for instruksjoner for håndtering og tilsetninger. Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Ta ikke av ytterposen før posen skal brukes. Den indre posen sikrer preparatets sterilitet. Tilsetninger kan være uforlikelige. Tilsetninger med kjent uforlikelighet skal ikke brukes. Før det gjøres tilsetning av legemidler, kontroller at de er oppløselige og stabile i vann ved den pH som Sterilt vann Baxter Viaflo har og at de er forlikelige med hverandre. Ikke koble til delvis brukte poser. Infusjonsposer av plast skal ikke seriekobles. Seriekobling kan føre til luftemboli fordi gjenværende residualluft luft kan bli trukket fra den 1. posen, før administrering av væske fra den 2. posen er ferdig.
Administrering: Til parenteral bruk. Oppløsningen er ment til fortynning og administrering av de terapeutiske tilsetningene. Bruksanvisningene relatert til det tilsatte legemidlet vil bestemme de egnede volumer samt administreringsveien.

Kontraindikasjoner

Preparatet skal ikke administreres alene. Kontraindikasjonene til det tilsatte legemidlet må også tas i betraktning.

Forsiktighetsregler

Preparatet er hypotont og skal ikke administreres alene. Skal ikke brukes til i.v. injeksjon med mindre den er gjort isoton med et egnet, oppløst legemiddel. Ved bruk som fortynningsmiddel for hypertone oppløsninger, skal riktig fortynning brukes for å gjøre oppløsningen så isoton som mulig. Hemolyse kan forekomme etter infusjon. Hemoglobinindusert nyresvikt etter hemolyse er rapportert. Når det blir gitt store mengder bør elektrolyttbalansen overvåkes regelmessig. Pakninger med stort volum (500 ml og 1000 ml) er til bruk som en bulk-kilde av fortynningsvæske i apotek og er ikke til direkte i.v. administrering.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

De mulige kliniske interaksjonene mellom de ulike legemidlene som skal fortynnes må overveies.

Graviditet, amming og fertilitet

Risikoene for bruk under graviditet og amming bestemmes av egenskapene til legemidlene som tilsettes.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensHemolyse

Egenskapene til det tilsatte legemidlet vil bestemme sannsynligheten og typen av ev. andre bivirkninger.

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
Blod/lymfeHemolyse

Egenskapene til det tilsatte legemidlet vil bestemme sannsynligheten og typen av ev. andre bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hemolyse kan forekomme etter overinfusjon av hypotone oppløsninger når sterilt vann brukes som fortynningsmiddel. I tilfelle overdosering ved et uhell skal behandlingen avbrytes og pasienten skal observeres for tegn/symptomer som kan relateres til legemidlet som er administrert.

Egenskaper

Klassifisering: Sterilt vann. Egenskaper vil avhenge av egenskapene til legemidlet som tilsettes.

Oppbevaring og holdbarhet

Kjemisk og fysisk stabilitet til enhver tilsetning ved den pH som Sterilt Vann Baxter Viaflo har, skal fastsettes før bruk. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal det fortynnede produktet brukes umiddelbart med mindre fortynningen er gjort under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Dersom den ikke brukes umiddelbart, er lagringstid og -betingelser brukerens ansvar.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sterilt Vann Baxter Viaflo, OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 × 100 ml (plastpose m/overpose)
195455
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.08.2020