Sterilt Vann Baxter Viaflo

Baxter

Oppløsnings- og fortynningsmiddel.

ATC-nr.: V07A B-

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkOPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK: Hver pose inneh.: Vann til injeksjonsvæsker (100% w/v). pH 4,5-7.


Indikasjoner

Oppløsningsmiddel til fortynning og rekonstitusjon av legemidler egnet for parenteral administrering.

Dosering

Dosen og administreringshastigheten vil være avhengig av egenskaper til tilsetningen/legemidlet som brukes.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for instruksjoner for håndtering og tilsetninger. Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Ta ikke av ytterposen før posen skal brukes. Den indre posen ivaretar preparatets sterilitet. Kjemisk og fysisk stabilitet av enhver tilsetning ved den pH som Sterilt Vann Baxter Viaflo har, skal fastsettes før bruk. Skal ikke seriekobles. Seriekobling kan føre til luftemboli fordi gjenværende luft kan bli trukket fra den første posen, før administrering av væske fra den andre posen er ferdig.
Administrering: Til parenteral bruk.

Kontraindikasjoner

Preparatet skal ikke administreres alene. Kontraindikasjonene til det tilsatte legemidlet må også tas i betraktning.

Forsiktighetsregler

Preparatet er hypotont og skal ikke administreres alene. Skal ikke brukes til i.v. injeksjon med mindre den er gjort isoton med et egnet, oppløst legemiddel. Ved bruk som fortynningsmiddel for hypertone oppløsninger, skal riktig fortynning brukes for å gjøre oppløsningen så isoton som mulig. Hemolyse kan forekomme etter infusjon. Hemoglobinindusert nyresvikt etter hemolyse er rapportert. Når det blir gitt store mengder bør elektrolyttbalansen overvåkes regelmessig. Pakninger med stort volum (500 ml og 1000 ml) er til bruk som en bulk-kilde av fortynningsvæske i apotek og er ikke til direkte i.v. administrering.

Bivirkninger

Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Hemolyse.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hemolyse kan forekomme etter overinfusjon av hypotone oppløsninger når sterilt vann brukes som fortynningsmiddel.

Egenskaper

Klassifisering: Sterilt vann. Egenskaper vil avhenge av egenskapene til legemidlet som tilsettes.

Oppbevaring og holdbarhet

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal det fortynnede produktet brukes umiddelbart med mindre fortynningen er gjort under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Dersom den ikke brukes umiddelbart, er lagringstid og -betingelser brukerens ansvar.

Sist endret: 18.12.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.10.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Sterilt Vann Baxter Viaflo, OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 × 50 ml (plastpose m/overpose)
564115
Blå resept
-
*FSPC_ICON
50 × 100 ml (plastpose m/overpose)
195455
Blå resept
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).