Depo-Provera

Pfizer


Depo-Provera, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg/ml1 ml (ferdigfylt sprøyte)
537209
SPC Blå resept
-
varenr. 537209C