Confidex

CSL Behring


Confidex, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 IU1 sett (hettegl.)
134620
SPC H-resept
-
varenr. 134620C
1000 IU1 sett (hettegl.)
462826
SPC H-resept
-
varenr. 462826C