Solvezink

Karo Pharma


Sinkpreparat.

A12C B01 (Sinksulfat)BRUSETABLETTER 45 mg: Hver brusetablett inneh.: Sinksulfat 125 mg tilsv. Zn2+ 45 mg, mannitol, sakkarinnatrium, sitronsyre (E 330), sorbitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Venøse og iskemiske leggsår hos pasienter med sinkmangel. Acrodermatitis enteropathica.

Dosering

Ved sårtilheling: Voksne: 1 tablett 3 ganger daglig. Behandlingen pågår til såret er tilhelet, dog høyst 4 måneder.
Ved acrodermatitis enteropathica: Voksne og barn >30 kg: 1 tablett 3 ganger daglig. Barn 10-30 kg: 1/2 tablett 3 ganger daglig. Barn <10 kg: 1/2 tablett daglig.
Administrering: Skal oppløses i et glass vann og tas umiddelbart etter mat for å minske risikoen for kvalme.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Da kobberabsorpsjonen kan tenkes påvirket av tilførsel av sink, anbefales kontroll av kobberserumnivået ved høye doser eller langvarig sinkterapi. Ved bestemmelse av sink i serum, ta blodprøven fastende med en metodikk som forhindrer kontaminasjon. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Inneholder 106 mg natrium pr. brusetablett, tilsv. ca. 5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ved samtidig tilførsel av sink og tetrasykliner hemmes absorpsjonen av tetrasykliner (unntatt doksysyklin). Preparatene bør derfor gis med minst 3 timers mellomrom. Absorpsjon av fluorokinoloner kan nedsettes ved samtidig bruk av Solvezink, og kombinasjonen bør derfor unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bruk under graviditet forventes ikke å forårsake negative effekter på foster.
Amming: Går over i morsmelk, men negative effekter på barn som ammes er usannsynlig.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, halsbrann, kvalme
Hud
Sjeldne Kløe, urticaria, utslett
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, halsbrann, kvalme
Sjeldne
Hud Kløe, urticaria, utslett

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Normaliserer kroppens sinknivå. Sink inngår i et stort antall av kroppens enzymer bl.a. karboanhydrase, alkaliske fosfataser og alkoholdehydrogenase. Mange pasienter med venøse og iskemiske leggsår har sinkmangel. Hos disse pasientene har sinkbehandling ført til raskere sårtilheling. Empirisk har en funnet at pasienter med sykdommen acrodermatitis enteropathica har kraftig reduserte sinkserumverdier, og peroral sinkterapi har medført dramatisk bedring i symptombildet. Tidligere terapi med høye doser oksykinoliner har kunnet seponeres og erstattes med peroral sinkbehandling. Ved behandling av acrodermatitis enteropathica bør serumnivået av sink kontrolleres kontinuerlig for å sikre optimal dosering.
Absorpsjon: Skjer for det meste i duodenum, trolig gjennom aktiv transport.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: De pasienter som har hatt god effekt av sink, har ved vedlikeholdsbehandling hatt et sinkserumnivå på 130-150 μg/100 ml (20-30 μmol/liter).
Utskillelse: Hovedsakelig via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Solvezink, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
45 mg 100 stk. (tablettrør)
403956
-
-
296,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.06.2020