Soluprick

Soluprick SQ

ALK

Diagnostikk.

ATC-nr.: V04C L-

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkOPPLØSNING TIL PRIKKTEST Positiv kontroll 10 mg/ml: Soluprick: 1 ml inneh: Histamindihydroklorid 10 mg, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Negativ kontroll: Soluprick: 1 ml inneh: Fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Bjørk 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Betula verrucosa, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Timotei 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Phleum pratense, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Dermatophagoides pteronyssnius 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Dermatophagoides pteronyssinus, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinantriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

In vivo-diagnostikk av spesifikk IgE-mediert allergi.

Dosering

Hudprikktesten utføres ved å ha en dråpe av oppløsningen på hudoverflaten. Huden penetreres ved å bruke en lansett. Hudprikktesten utføres enten på den volare siden av underarmen eller på ryggen. Positiv og Negativ kontroll brukes som referanse. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg eller kontakt ALK.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Prikktesting av barn er mulig etter 1. leveår, avhengig av barnets tilstand, men bør generelt ikke utføres før barnet er 4 år.

Kontraindikasjoner

Behandling med betareseptorblokkere, kronisk hjerte- eller lungesykdom eller alvorlig arteriell hypertoni, da dette kan påvirke behandlingen av ev. systemisk allergisk reaksjon. Immunologiske sykdommer, som f.eks. immunkompleks-sykdommer og defekter i immunsystemet. Akutt eller kronisk atopisk dermatitt. Overfølsomhet overfor fenol.

Forsiktighetsregler

Testen bør utsettes ved enhver tilstand som har innflytelse på pasientens allmenntilstand, hudlesjoner i testområdet, dermografisme, samt utbrutt dermatitt og eksem innenfor testområdet. Disse tilstandene kan ha innflytelse på fortolkningen av testresultatet. I tilfeller der det er utført en aksillær lymfekjerteldisseksjon, anbefales det å utføre prikktesten på motsatt arm. I ekstremt sjeldne tilfeller kan det oppstå systemisk allergisk reaksjon etter prikktesting med aktive allergenekstrakt. Utstyr for akutt behandling av anafylaksi bør være tilgjengelig ved gjennomføring av prikktesting, og pasienten må observeres i 30 minutter etter prikktest. Samtidig behandling med betablokkere kan påvirke behandlingen av anafylaksi.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se V04C L
Ledsagende antiallergisk behandling kan ha innflytelse på resultatet av testen. Det anbefales at pasienter som skal ta en hudprikktest (SPT) avbryter behandling med:

Terapeutisk agens

Intervall mellom siste dosering og SPT

Korttidsvirkende antihistaminer

2-3 dager

Langtidsvirkende antihistaminer

8 uker

Hydroksyzin

2 uker

Ketotifen

2 uker

Trisykliske antidepressiver

2 uker

Lokal applikasjon av potent steroidsalve

2-3 uker

Kortikosteroider i doser <30 mg prednison/prednisolon pr. dag i opptil 1 uke, reduserer ikke responsen på hudprikktesten. Langtidsbehandling med orale lavdoserte glukokortikoider (dose <10 mg prednisolon pr. dag) trenger ikke å avbrytes forut for hudprikktesten.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Risikoen ved å utføre en hudprikktest i løpet av svangerskapet må evalueres omhyggelig sammen med pasienten, for å kunne identifisere det spesielle kliniske behovet for å identifisere det utløsende allergenet i løpet av svangerskapet. Hudprikktesting kan utføres under amming.

Bivirkninger

Bivirkninger ved prikktesting kan tilskrives en immunologisk respons (lokal og/eller systemisk) utløst av allergenet. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Lokal reaksjon - kvaddelens diameter øker videre, pseudopodi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Lokale smerter. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Forsinket reaksjon i form av diffus hevelse, urticaria. Immunsystemet: Angioødem. Luftveier: Rhinitt, astma. Øye: Konjunktivitt. Svært sjeldne (<1/10 000): Immunsystemet: Anafylaksi. Lokale reaksjoner kan behandles systemisk eller med lokal symptombehandling. Anafylaksi krever øyeblikkelige tiltak med adrenalin og annen akuttbehandling.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: En straksallergisk reaksjon kjennetegnet ved kvaddeldannelse og rødme utvikles i løpet av 10-20 minutter. For Soluprick SQ utløses reaksjonen av IgE-mediert immunrespons og skyldes i hovedsak binding av tilført allergen til spesifikt IgE på mastcellene. Dette resulterer i aktivering av mastcellene og frigjøring av vasoaktive mediatorer som histamin, prostaglandin D2 (PGD2) og leukotrien C4 (LTC4). For Soluprick Positiv kontroll utløses reaksjonen av histamindihydroklorid. Histamin vil forårsake en imitasjon av den lokale allergiske reaksjonen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). 6 måneders holdbarhet etter åpning av hetteglasset.

Sist endret: 25.10.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Soluprick: 14.04.2014

Soluprick SQ: 11.03.2014


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Soluprick, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Positiv kontroll 10 mg/ml2 ml (hettegl.)
024681
SPC_ICON-
-
138,60C

Soluprick, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Negativ kontroll2 ml (hettegl.)
024603
SPC_ICON-
-
138,60C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Bjørk 10 HEP2 ml (hettegl.)
024622
SPC_ICON-
-
213,30C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Timotei 10 HEP2 ml (hettegl.)
024583
SPC_ICON-
-
213,30C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Dermatophagoides pteronyssnius 10 HEP2 ml (hettegl.)
024633
SPC_ICON-
-
213,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.