Soluprick

Soluprick SQ

ALK (ALK-Abelló Nordic)


Diagnostikum for spesifikk IgE-mediert allergi.

V04C L- (Allergenekstrakter)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Positiv kontroll 10 mg/ml: Soluprick: 1 ml inneh: Histamindihydroklorid 10 mg, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, natriumhydroksid eller saltsyre (for pH-regulering), vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Negativ kontroll: Soluprick: 1 ml inneh: Fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, natriumhydroksid eller saltsyre (for pH-regulering), vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Bjørk 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Betula verrucosa, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, poloksamer 188, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Timotei 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Phleum pratense, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Dermatophagoides pteronyssinus 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Dermatophagoides pteronyssinus (husstøvmidd), fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

In vivo-diagnostikk av spesifikk IgE-mediert allergi.

Dosering

Bør utføres av erfarent personell. Hudprikktesten utføres normalt på den volare siden av underarmen, alternativt på ryggen. Ha en liten dråpe av oppløsningen, med minimum 2 cm avstand, på tørr og ren hudoverflate (det anbefales å vaske testområdet med en alkohol- eller vannbasert oppløsning). Huden penetreres ved å bruke en 1 mm standardisert spiss lansett gjennom dråpen, med et lett og konstant trykk i ca. 1 sekund. Allergendråpene perforeres først, deretter den positive og negative kontrolloppløsningen. Dra lansetten rett tilbake. Ny lansett skal brukes for hvert allergen. Fjern overflødig oppløsning med tørkepapir. Unngå kontaminering mellom allergenene. Avles reaksjonene etter 15 minutter. En positiv reaksjon er en vable (diameter ≥3 mm), med eller uten erytem. Marker konturen av den aktuelle vablen. Overfør resultatet til testskjemaet med den klebrige siden av et stykke gjennomsiktig tape, deretter kan reaksjonen avleses på millimeterpapir. Soluprick Positiv og Negativ kontroll brukes som referanse for hhv. generell aktivitet til testen og for å evaluere uspesifikke reaksjoner.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Prikktesting av barn er mulig etter 1. leveår, avhengig av barnets tilstand, men bør generelt ikke utføres før barnet er 4 år.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for hjelpestoffene. Behandling med betareseptorblokkere, kronisk hjerte- eller lungesykdom eller alvorlig arteriell hypertoni, da dette kan påvirke behandlingen av ev. anafylaktisk reaksjon. Akutt eller kronisk atopisk eksem i testområdet. Immunologiske sykdommer, som f.eks. immunkompleks-sykdommer og defekter i immunsystemet.

Forsiktighetsregler

Testen bør utsettes ved enhver tilstand som har innflytelse på pasientens allmenntilstand, hudlesjoner i testområdet, dermografisme, samt utbrutt dermatitt og eksem innenfor testområdet. Disse tilstandene kan ha innflytelse på fortolkningen av testresultatet. I tilfeller der det er utført en aksillær lymfekjerteldisseksjon, anbefales det å utføre prikktesten på motsatt arm. I ekstremt sjeldne tilfeller kan det oppstå systemisk allergisk reaksjon etter prikktesting med aktive allergenekstrakt. Utstyr for akutt behandling av anafylaksi må være tilgjengelig ved gjennomføring av prikktesting, og pasienten må observeres i minst 30 minutter etter prikktest. Samtidig behandling med betablokkere kan påvirke behandlingen av anafylaksi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ledsagende antiallergisk behandling kan ha innflytelse på resultatet av testen. Det anbefales at pasienter som skal ta en hudprikktest (SPT) avbryter behandling med:

Terapeutisk agens

Intervall mellom siste dosering og SPT

Korttidsvirkende antihistaminer

2-3 dager

Langtidsvirkende antihistaminer

8 uker

Hydroksyzin

2 uker

Ketotifen

2 uker

Trisykliske antidepressiver

2 uker

Lokal applikasjon av potent steroidsalve

2-3 uker

Kortikosteroider i doser <30 mg prednison​/​prednisolon pr. dag i opptil 1 uke, reduserer ikke responsen på hudprikktesten. Langtidsbehandling med orale lavdoserte glukokortikoider (dose <10 mg prednisolon pr. dag) trenger ikke å seponeres forut for hudprikktesten.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Risikoen ved å utføre en hudprikktest i løpet av svangerskapet må evalueres omhyggelig sammen med pasienten, for å kunne identifisere det spesielle kliniske behovet for å identifisere det utløsende allergenet i løpet av svangerskapet.
AmmingHudprikktesting kan utføres under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEn straksallergisk reaksjon kjennetegnet ved vabledannelse og erytem utvikles i løpet av 10-20 minutter. For Soluprick SQ utløses reaksjonen av IgE-mediert immunrespons og skyldes i hovedsak binding av tilført allergen til spesifikt IgE på mastcellene. Dette resulterer i aktivering av mastcellene og frigjøring av vasoaktive mediatorer som histamin, prostaglandin D2 (PGD2) og leukotrien C4 (LTC4). For Soluprick Positiv kontroll utløses reaksjonen av histamindihydroklorid. Histamin vil forårsake en imitasjon av den lokale allergiske reaksjonen. Soluprick Negativ kontroll brukes for å evaluere uspesifikke reaksjoner.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdbarhet etter første åpning av hetteglasset: 6 måneder.

 

Pakninger, priser og refusjon

Soluprick, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
Positiv kontroll 10 mg/ml 2 ml (hettegl.)
024681

-

138,60 C

Soluprick, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
Negativ kontroll 2 ml (hettegl.)
024603

-

138,60 C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
Bjørk 10 HEP 2 ml (hettegl.)
024622

-

213,30 C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
Timotei 10 HEP 2 ml (hettegl.)
024583

-

213,30 C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
Dermatophagoides pteronyssinus 10 HEP 2 ml (hettegl.)
024633

-

213,30 C

SPC (preparatomtale)

Soluprick OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Negativ kontroll

Gå til godkjent preparatomtale

Soluprick OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Positiv kontroll 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Soluprick SQ OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Bjørk 10 HEP

Gå til godkjent preparatomtale

Soluprick SQ OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Dermatophagoides pteronyssinus 10 HEP

Gå til godkjent preparatomtale

Soluprick SQ OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Timotei 10 HEP

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

Soluprick kontroller: 14.04.2014

Soluprick SQ Timotei: 11.03.2014

Soluprick SQ Dermatophagoides pteronyssinus: 11.03.2014

Soluprick SQ Bjørk: 26.04.2024


Sist endret: 03.05.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)