Soluprick

Soluprick SQ

ALK
OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Positiv kontroll 10 mg/ml: Soluprick: 1 ml inneh: Histamindihydroklorid 10 mg, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Negativ kontroll: Soluprick: 1 ml inneh: Fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Bjørk 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Betula verrucosa, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Timotei 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Phleum pratense, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.


OPPLØSNING TIL PRIKKTEST Dermatophagoides pteronyssnius 10 HEP: Soluprick SQ: 1 ml inneh: Standardisert allergenekstrakt fra Dermatophagoides pteronyssinus, fenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinantriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

In vivo-diagnostikk av spesifikk IgE-mediert allergi.

Dosering

Hudprikktesten utføres ved å ha en dråpe av oppløsningen på hudoverflaten. Huden penetreres ved å bruke en lansett. Hudprikktesten utføres enten på den volare siden av underarmen eller på ryggen. Positiv og Negativ kontroll brukes som referanse. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg eller kontakt ALK.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Prikktesting av barn er mulig etter 1. leveår, avhengig av barnets tilstand, men bør generelt ikke utføres før barnet er 4 år.

Kontraindikasjoner

Behandling med betareseptorblokkere, kronisk hjerte- eller lungesykdom eller alvorlig arteriell hypertoni, da dette kan påvirke behandlingen av ev. systemisk allergisk reaksjon. Immunologiske sykdommer, som f.eks. immunkompleks-sykdommer og defekter i immunsystemet. Akutt eller kronisk atopisk dermatitt. Overfølsomhet overfor fenol.

Forsiktighetsregler

Testen bør utsettes ved enhver tilstand som har innflytelse på pasientens allmenntilstand, hudlesjoner i testområdet, dermografisme, samt utbrutt dermatitt og eksem innenfor testområdet. Disse tilstandene kan ha innflytelse på fortolkningen av testresultatet. I tilfeller der det er utført en aksillær lymfekjerteldisseksjon, anbefales det å utføre prikktesten på motsatt arm. I ekstremt sjeldne tilfeller kan det oppstå systemisk allergisk reaksjon etter prikktesting med aktive allergenekstrakt. Utstyr for akutt behandling av anafylaksi bør være tilgjengelig ved gjennomføring av prikktesting, og pasienten må observeres i 30 minutter etter prikktest. Samtidig behandling med betablokkere kan påvirke behandlingen av anafylaksi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ledsagende antiallergisk behandling kan ha innflytelse på resultatet av testen. Det anbefales at pasienter som skal ta en hudprikktest (SPT) avbryter behandling med:

Terapeutisk agens

Intervall mellom siste dosering og SPT

Korttidsvirkende antihistaminer

2-3 dager

Langtidsvirkende antihistaminer

8 uker

Hydroksyzin

2 uker

Ketotifen

2 uker

Trisykliske antidepressiver

2 uker

Lokal applikasjon av potent steroidsalve

2-3 uker

Kortikosteroider i doser <30 mg prednison/prednisolon pr. dag i opptil 1 uke, reduserer ikke responsen på hudprikktesten. Langtidsbehandling med orale lavdoserte glukokortikoider (dose <10 mg prednisolon pr. dag) trenger ikke å avbrytes forut for hudprikktesten.

Graviditet, amming og fertilitet

Risikoen ved å utføre en hudprikktest i løpet av svangerskapet må evalueres omhyggelig sammen med pasienten, for å kunne identifisere det spesielle kliniske behovet for å identifisere det utløsende allergenet i løpet av svangerskapet. Hudprikktesting kan utføres under amming.

Bivirkninger

Bivirkninger ved prikktesting kan tilskrives en immunologisk respons (lokal og/eller systemisk) utløst av allergenet. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Lokal reaksjon - kvaddelens diameter øker videre, pseudopodi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Lokale smerter. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Forsinket reaksjon i form av diffus hevelse, urticaria. Immunsystemet: Angioødem. Luftveier: Rhinitt, astma. Øye: Konjunktivitt. Svært sjeldne (<1/10 000): Immunsystemet: Anafylaksi. Lokale reaksjoner kan behandles systemisk eller med lokal symptombehandling. Anafylaksi krever øyeblikkelige tiltak med adrenalin og annen akuttbehandling.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: En straksallergisk reaksjon kjennetegnet ved kvaddeldannelse og rødme utvikles i løpet av 10-20 minutter. For Soluprick SQ utløses reaksjonen av IgE-mediert immunrespons og skyldes i hovedsak binding av tilført allergen til spesifikt IgE på mastcellene. Dette resulterer i aktivering av mastcellene og frigjøring av vasoaktive mediatorer som histamin, prostaglandin D2 (PGD2) og leukotrien C4 (LTC4). For Soluprick Positiv kontroll utløses reaksjonen av histamindihydroklorid. Histamin vil forårsake en imitasjon av den lokale allergiske reaksjonen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). 6 måneders holdbarhet etter åpning av hetteglasset.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Soluprick, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Positiv kontroll 10 mg/ml2 ml (hettegl.)
024681
-
-
138,60C

Soluprick, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Negativ kontroll2 ml (hettegl.)
024603
-
-
138,60C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Bjørk 10 HEP2 ml (hettegl.)
024622
-
-
213,30C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Timotei 10 HEP2 ml (hettegl.)
024583
-
-
213,30C

Soluprick SQ, OPPLØSNING TIL PRIKKTEST:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Dermatophagoides pteronyssnius 10 HEP2 ml (hettegl.)
024633
-
-
213,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.10.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Soluprick: 14.04.2014

Soluprick SQ: 11.03.2014