Kortikosteroid.

ATC-nr.: S01B A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 3,35 mg/ml: 1 ml inneh.: Hydrokortisonnatriumfosfat 3,35 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumklorid, dinatriumedetat, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. Inneholder 0,227 mg fosfater pr. dråpe. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Behandling av mild, ikke-infeksiøs, allergisk eller inflammatorisk konjunktivalsykdom.

Dosering

2 dråper 2-4 ganger daglig i det affiserte øyet. Behandlingstid fra noen dager til maks. 14 dager. Gradvis nedtrapping til 1 gang hver 2. dag anbefales for å unngå tilbakefall. Ved utilstrekkelig respons bør et mer potent kortikosteroid brukes.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Langvarig, kontinuerlig kortikosteroidbehandling skal unngås pga. mulig binyrebarksuppresjon. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: 1 endosebeholder er nok til å behandle begge øynene. Pasienten skal instrueres om å bruke øyedråpene umiddelbart etter anbrudd av endosebeholderen, unngå kontakt mellom tuppen av beholderen og øyet eller øyelokket, og kaste endosebeholderen etter bruk. Bruk av kontaktlinser bør unngås. Nasolakrimal okklusjon ved kompresjon av tårekanalen 1 minutt kan redusere systemisk absorpsjon. Ved samtidig behandling med andre øyedråper skal administrering foretas med 5 minutters mellomrom.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent glukokortikosteroidindusert okulær hypertensjon og andre typer okulær hypertensjon. Akutt herpes simplex virus-infeksjon og de fleste andre virusinfeksjoner i kornea i akutt sårstadium (unntatt i kombinasjon med spesifikke kjemoterapeutika mot herpesvirus), konjunktivitt med ulcerøs keratitt selv i tidlig stadium (positiv fluoresceintest). Okulær tuberkulose. Okulær mykose. Akutt okulær purulent infeksjon, purulent konjunktivitt og purulent blefaritt, sti og herpesinfeksjon som kan maskeres eller forverres av antiinflammatoriske legemidler.

Forsiktighetsregler

Skal aldri gis ved udiagnostisert, rødt øye. Ikke anbefalt ved viral herpeskeratitt, men kan ved behov brukes i kombinasjon med antiviral behandling og under tett oppfølging av øyelege. Uttynning av kornea og sklera (pga. sykdom) kan øke risikoen for perforasjon. Sårdannelse i kornea ved langtidsbruk skal gi mistanke om soppinfeksjon. Pasienten skal monitoreres ofte under behandling. Langvarig bruk kan gi okulær hypertensjon/glaukom, spesielt ved tidligere økt intraokulært trykk (IOP) indusert av steroider eller underliggende høyt IOP eller glaukom, samt kataraktdannelse, spesielt hos barn og eldre. Okulær hypertensiv respons oppstår hyppigere, mer alvorlig og raskere hos barn. Kan medføre opportunistiske okulære infeksjoner som følge av hemming av vertsrespons eller forsinkelse av sårtilheling. Kan også fremme, forverre eller maskere tegn og symptomer på opportunistiske øyeinfeksjoner. Synsforstyrrelser: Kan oppstå ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser skal henvisning til øyelege vurderes for evaluering av mulige årsaker, inkl. grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR). Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående tåkesyn og andre synsforstyrrelser. Ved tåkesyn må pasienten vente med å kjøre bil/bruke maskiner til synet er klart.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01B A02
Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger, og bør unngås med mindre nytte oppveier økt risiko. I så tilfelle skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Bør ikke brukes, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Systemiske glukokortikoider utskilles i morsmelk, og kan gi veksthemming, hemming av endogen kortikosteroidproduksjon og andre bivirkninger.
Fertilitet: Ukjent om fertilitet påvirkes.
Hydrokortison

Bivirkninger

Ukjent frekvens: Øye: Brennende følelse, stikking. Generelle effekter av topikale kortikosteroider (ukjent frekvens): Øye: Allergiske og overfølsomhetsreaksjoner, forsinket sårtilheling, posterior kapsulær katarakt, opportunistiske infeksjoner (herpes simplex, sopp), glaukom, mydriasis, ptose, kortikosteroidindusert uveitt, forandring av korneatykkelsen, krystallinsk keratopati, tåkesyn. Generell effekt av fosfatholdige øyedråper (svært sjeldne (<1/10 000)): Øye: Korneaforkalkning ved signifikante korneaskader.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Øyeirritasjon.
Behandling: Ved langvarig øyeirritasjon skylles øyet med sterilt vann. Seponeres ved okulær hypertensjon. Ved utilsiktet inntak kan mageskylling eller brekninger vurderes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Glukokortikoid med antiinflammatorisk og antiallergisk effekt. Frisetter og induserer syntese av spesifikk PLA2-hemmer (lipokortin) og blokkerer dermed dannelse av flogogene faktorer, som prostaglandiner, tromboksaner, (SRS-A)-leukotriener.
Absorpsjon: Diffunderer raskt i kammervann, kornea og konjunktiva, med høyest penetrasjon i kornea, etterfulgt av konjunktiva, og svært lav i kammervann. Svak systemisk passasje (<2% av dosen).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i posen for å beskytte mot lys. Brukes innen 1 måned etter åpning av posen. Til engangsbruk. Oppløsningen er steril og skal brukes omgående etter åpning av endosebeholder. Restinnhold kastes umiddelbart.

Sist endret: 07.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Softacort, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
3,35 mg/ml30 × 0,4 ml (endosebeholdere)
492507
Blå resept
-
148,10CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

økt intraokulært trykk (forhøyet iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.