Plantebasert sedativum. Beroligende.

N05C M- (Pasjonsblomst)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, drasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata L., herba) 200 mg (tilsv. 700-1000 mg pasjonsblomst), hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

Lege eller kvalifisert helsepersonell skal kontaktes hvis symptomene forverres eller ikke bedrer seg etter 2 uker.
Lindring av mild uro
Voksne og barn >12 år: 1-2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maks. 8 tabletter pr. dag).
Lette innsovning
Voksne og barn >12 år: 1-2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <12 år: Pga. utilstrekkelig data anbefales ikke bruk, med mindre anbefalt av lege.
Administrering Svelges med et stort glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. tilnærmet natriumfritt.

Interaksjoner

Samtidig bruk av syntetiske sedativer (f.eks. benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege eller apotek. For å unngå interaksjoner rådføres pasienten til å informere lege eller apotek dersom de tar andre legemidler mens de bruker Sedix.

Graviditet, amming og fertilitet

Utilstrekkelig med data, risiko ikke fastslått. Én dyrestudie har vist reproduksjonstoksisitet. Bruk anbefales ikke under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller rapportert.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringTradisjonelt plantebasert legemiddel.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Sedix, TABLETTER, drasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
200 mg 28 stk. (blister)
156375
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Sedix TABLETTER, drasjerte 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.12.2019


Sist endret: 10.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)