Sedix

Tilman

Plantebasert sedativum. Beroligende.

ATC-nr.: N05C M-

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, drasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata L., herba) 200 mg (tilsv. 700-1000 mg pasjonsblomst), hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

Lege eller kvalifisert helsepersonell skal kontaktes hvis symptomene forverres eller ikke bedrer seg etter 2 uker.
Lindring av mild uro: Voksne og barn >12 år: 1-2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maks. 8 tabletter pr. dag).
Lette innsovning: Voksne og barn >12 år: 1-2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Pga. utilstrekkelig data anbefales ikke bruk, med mindre anbefalt av lege.
Administrering: Svelges med et stort glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. tilnærmet natriumfritt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N05C M
Samtidig bruk av syntetiske sedativer (f.eks. benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege eller apotek. For å unngå interaksjoner rådføres pasienten til å informere lege eller apotek dersom de tar andre legemidler mens de bruker Sedix.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Utilstrekkelig med data, risiko ikke fastslått. Én dyrestudie har vist reproduksjonstoksisitet. Bruk anbefales ikke under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Ingen kjente. Ved bivirkninger skal lege eller kvalifisert helsepersonell kontaktes.

Ingen kjente. Ved bivirkninger skal lege eller kvalifisert helsepersonell kontaktes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller rapportert.

Egenskaper

Klassifisering: Tradisjonelt plantebasert legemiddel.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Sist endret: 10.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Sedix, TABLETTER, drasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg28 stk. (blister)
156375
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

sedativ: Avslappende, beroligende.