Scheriproct

Karo Pharma


Antihemoroidemiddel.

C05A A04 (Cinkokain, Prednisolon)REKTALSALVE: 1 g inneh.: Prednisolonkaproat tilsv. prednisolon 1,5 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg, makrogol 400-monoricinoleat, oktyldodekanol, hydrogenert ricinusolje, parfymeolje, renset ricinusolje.


STIKKPILLER: Hver stikkpille inneh.: Prednisolonkaproat tilsv. prednisolon 1 mg, cinkokainhydroklorid 1 mg, hardfett.


Indikasjoner

Hemoroider, analfissurer, proktitter.
Reseptfri bruk: Salve/stikkpiller: Behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen hos voksne >18 år.

Dosering

Salve: Vanligvis påføres salven 2 ganger daglig, men inntil 4 ganger den første dagen for å oppnå raskt innsettende lindring.
Stikkpiller: Vanligvis føres 1 stikkpille dypt inn i endetarmen daglig. Ved store plager kan det benyttes 1 stikkpille opptil 2-3 ganger den første dagen.
Behandlingsvarighet: Salve/stikkpiller: Ofte inntrer det raskt bedring av symptomene. Dette må ikke føre til for tidlig seponering. For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette minst 1 uke etter symptomfrihet, men det kan da benyttes lengre doseringsintervall (salve 1 gang daglig; stikkpille 1 gang hver 2. dag). Total behandlingsvarighet bør ikke overskride 4 uker.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for bruk av applikator.
Administrering: Påføres/innføres helst etter avføring. Området rundt endetarmsåpningen rengjøres først. Rektalsalve: En ertestor mengde smøres i og omkring endetarmsåpningen. Ved bruk av salve inne i endetarmen skrus den vedlagte applikatoren på tuben og føres inn i endetarmsåpningen. Ved betente eller særlig smertefulle prosesser kan det være bedre å påføre salven med fingeren, også på innsiden av tarmen. Fremfallende knuter påføres et tykt lag salve og trykkes forsiktig inn med fingeren. Stikkpiller: Myk stikkpille (pga. varme) skal legges i kaldt vann før den tas ut av pakningen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tuberkuløse eller syfilitiske prosesser i området som behandles. Vaccina, variola, varicellae, herpes simplex.

Forsiktighetsregler

Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk. Bør ikke anvendes over lengre tid uten at muligheten for malign lidelse er utelukket. Ved soppinfeksjon anbefales tilleggsbehandling. Ved irritasjon eller rektal blødning, må behandlingen avbrytes, pasienten undersøkes nøye og ev. annen terapi påbegynnes. Feilbruk kan maskere eller forverre bakterie-, parasitt-, sopp- eller virusinfeksjon. Synsforstyrrelser som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati kan oppstå etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Hjelpestoffene i salve og stikkpiller kan redusere virkningen og sikkerheten av lateksprodukter, f.eks. kondomer. Salven inneholder ricinusolje som kan forårsake hudreaksjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen studier utført. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko for systemiske bivirkninger av kortikosteroider. Pasienten skal da overvåkes mht. systemiske effekter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Preparater som inneholder kortikosteroider skal ikke brukes i løpet av 1. trimester. Scheriproct skal bare brukes på streng indikasjon, og bare hvis fordelen for moren oppveier en mulig risiko for barnet. Langvarig bruk bør spesielt unngås.
Amming: Prednisolon går over i morsmelk. Ved topikal bruk anses systemisk eksponering å være liten, og risiko for å påvirke det ammende barnet er lite sannsynlig ved terapeutiske doser. Amming frarådes ved langtidsbruk og ved særlig høye doser.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Hud
SjeldneAllergisk reaksjon
Ukjent frekvensHudatrofi1
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
FrekvensBivirkning
Sjeldne
HudAllergisk reaksjon
Ukjent frekvens
HudHudatrofi1
ØyeTåkesyn

1Ved langtidsbruk (>4 uker)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen risiko. Ved utilsiktet oralt inntak kan systemeffekter av cinkokain forventes (alvorlig kardiovaskulær depresjon, CNS-effekter i form av kramper og respirasjonshemming).

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Prednisolon har antiinflammatorisk effekt som gir reduksjon av ødem, hyperemi og kløe. Cinkokainhydroklorid er et lokalanestetikum med smertestillende effekt.
Absorpsjon: Kortikosteroider absorberes sjelden fullstendig etter rektal applikasjon. Prednisolon: Esteren hydrolyseres sannsynligvis raskt til aktivt prednisolon.
Halveringstid: Prednisolon: Ca. 3 timer ved i.v. injeksjon. Total plasmaclearance: Ca. 1-3 ml/minutt/kg, øker med dose.
Metabolisme: Prednisolon: Omdannes i lever til metabolitter som utskilles i urin. Ca. 10-25% utskilles i uendret form. Cinkokain: Gjennomgår oksidasjon og hydroksylering til et antall metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Salve: Oppbevares ved høyst 25°C. Stikkpiller: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares ≤2 måneder ved 25°C.

Pakninger uten resept

Inntil 30 g salve og 12 stikkpiller er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Scheriproct, REKTALSALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 g
118588
-
-
*F

Scheriproct, STIKKPILLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12 stk.
577617
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.08.2020