Rosuvastatin Xiromed

Medical Valley


HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A07 (Rosuvastatin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg: Hver tablett inneh.: Rosuvastatinkalsium tilsv. rosuvastatin 5 mg, resp. 10 mg, 20 mg og 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172). 10 mg, 20 mg og 40 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av hyperkolesterolemi:
  • Voksne, ungdom og barn ≥6 år med primær hyperkolesterolemi (type IIa, inkl. heterozygot familiær hyperkolesterolemi) eller kombinert dyslipidemi (type IIb) som tillegg til diett når effekten av diett og annen ikke-medikamentell behandling (f.eks. trening, vektreduksjon) ikke er tilstrekkelig.
  • Voksne, ungdom og barn ≥6 år med homozygot familiær hyperkolesterolemi, som et tillegg til diett og annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slik behandling ikke er aktuell.
Profylakse mot kardiovaskulære hendelser:
  • Profylakse mot alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter som antas å ha høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som supplement til korreksjon av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering Kan tas når som helst på dagen. Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur kreves. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Rosuvastatin Xiromed, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg 30 stk. (blister)
187345
Blå resept 117,90 (trinnpris 99,80) C
10 mg 30 stk. (blister)
445805
Blå resept 117,90 (trinnpris 108,90) C
100 stk. (blister)
549442
Blå resept 308,40 (trinnpris 278,50) C
20 mg 30 stk. (blister)
503062
Blå resept 132,80 (trinnpris 132,80) C
100 stk. (blister)
121133
Blå resept 358,00 (trinnpris 358,00) C
40 mg 100 stk. (blister)
069177
Blå resept 679,70 (trinnpris 553,20) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Rosuvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Rosuvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Rosuvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Rosuvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.06.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Crestor «AstraZeneca»


Sist endret: 05.07.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)