Resonium-Calcium

sanofi-aventis

Ionebytter for behandling av hyperkalemi.

ATC-nr.: V03A E01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 V03A E01
Polystyrensulfonat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av polystyrensulfonat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av polystyrensulfonat kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at polystyrensulfonat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER: 1 g inneh.: Kalsiumpolystyrensulfonat 1 g, smaksstoffer.


Indikasjoner

Hyperkalemi ved akutt og kronisk nyreinsuffisiens. Kan anvendes som supplement til dialysebehandling, spesielt ved diettproblem eller ved forlenget dialyseintervall pga. shuntkomplikasjoner.

Dosering

Anbefalingene er veiledende. Eksakte doser baseres på regelmessig bestemmelse av serumelektrolytter. Hvis brekninger gjør peroral administrering vanskelig, kan rektal suspensjon gis 1 gang daglig.
Voksne inkl. eldre: Oralt: 15 g pulver 3-4 ganger daglig. Rektalt: 30 g pulver 1 gang daglig.
Barn: Oralt: 1 g/kg daglig oppdelt i doser ved akutt hyperkalemi. Vedlikeholdsdosen reduseres til 0,5 g/kg daglig. Rektalt: Samme dose som ved oral bruk, utspedd i 10% glukose.
Nyfødte: Rektalt: Minste effektive dose (0,5-1 g/kg) utspedd som nevnt under Tilberedning.
Tilberedning/Håndtering: Et strøket doseringsmål tar ca. 15 g pulver. Oralt: Pulveret røres ut i litt vann, grøt, saft (ikke fruktjuice), syltetøy (3-4 ml pr. g pulver). Rektalt: Tilberedning gjøres på apotek. 30 g pulver røres ut i 100 ml 2% metylcellulose og 100 ml vann, eller 150 ml 10% glukose eller vann. Sorbitol skal ikke brukes som hjelpestoff.
Administrering: Rektalt: Hos voksne, inkl. eldre, skal klysteret om mulig beholdes i minst 9 timer. Etter tilbakeholding skal kolon skylles.

Kontraindikasjoner

Kaliumverdier <5 mmol/liter. Tilstander forbundet med hyperkalsemi, som hyperparatyreoidisme, multippelt myelom, sarkoidose eller cancermetastaser, samt ved tarmobstruksjon. Kjent overfølsomhet for polystyrensulfonat. Nyfødte med nedsatt tarmmotorikk (f.eks. postoperativt eller forårsaket av medisiner).

Forsiktighetsregler

Ta hensyn til risiko for alvorlig kaliumtap. Klinisk og laboratoriekontroll er vesentlig, særlig ved digitalisbehandling. Avbrytes ved serumkalium ≤5 mmol/liter. Ikke fullstendig selektiv for kalium. Hyperkalsemi og/eller hypomagnesemi kan utvikles. Serumelektrolytter bestemmes hver uke. Ved klinisk signifikant forstoppelse skal behandlingen avbrytes inntil normal tarmaktivitet. Gis ikke oralt til nyfødte. Hos barn og nyfødte kreves spesiell omsorg ved rektal administrering ettersom for store doser eller utilstrekkelig utblanding kan føre til retinering av preparatet. Ekstra forsiktighet hos premature barn og barn med lav fødselsvekt pga. fare for tarmblødning/nekrose. Hyperkalsemi er rapportert hos veldialyserte pasienter, samt ved kronisk nyresvikt. Mange pasienter med kronisk nyresvikt har lavt serumkalsium og høyt serumfosfat, men enkelte får raskt høye serumkalsiumnivåer etter behandling med kalsiumionebytter. Risikoen forsterker behovet for adekvat biokjemisk kontroll.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se V03A E01
Flervalente kationer kan redusere kaliumbindende effekt. Ikke-absorberbare kationdonerende antacida og laksantia kan føre til systemisk alkalose ved oral administrering av kationionebytter. Kombinasjon med aluminiumhydroksid kan føre til intestinal obstruksjon. Mulig redusert absorpsjon av tyroksin og litium. Toksiske effekter av digitalis på hjertet kan forsterkes dersom hypokalemi eller hyperkalsemi utvikles. Bruk av sorbitol (som legemiddel) anbefales ikke av fare for tarmnekrose, som kan være fatalt.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Absorberes ikke. Det er ukjent om polystyrensulfonat påvirker foster/diende barn.
Polystyrensulfonat

Bivirkninger

Gastrointestinale: Irritasjon av mageslimhinnen, anoreksi, kvalme, oppkast, forstoppelse, tidvis diaré. Fekal sammenpakking etter rektal administrering, spesielt hos barn, og gastrointestinale sammenpakninger (besoar) etter oral administrering. Intestinal obstruksjon er rapportert ekstremt sjeldent, muligens pga. koeksisterende patologi eller inadekvat fortynning av ionebytteren. Iskemisk kolitt, ulcerasjon og nekrose av mage-tarmkanalen som kan føre til tarmperforasjon. Tarmnekrose etter samtidig bruk av sorbitol. Luftveier: Akutt bronkitt og/eller bronkopneumoni etter inhalasjon av partikler. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hyperkalsemi, hypomagnesemi.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Har in vitro bindingskapasitet på ca. 1,3-2 mmol kalium pr. g resin. In vivo vil bundet kalium være mindre. Virker i tarmkanalen og binder kaliumioner som føres bort med feces. Virkningen kan utsettes 1-2 dager ettersom det maksimale utbyttet sannsynligvis finner sted i kolon. Utbyttet fortsetter til ionebytteren er helt utskilt, opptil 1 uke.

Sist endret: 06.03.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.02.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Resonium-Calcium, PULVER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
300 g (boks)
123462
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hyperparatyreoidisme (hyperparatyreose): En tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon. Disse hormonene regulerer kalsiumnivået i blodet, og en høy hormonproduksjon fører til høyere kalsiumnivå. Dette kan gi opphav til tretthet, forstoppelse og nervøsitet. Hyperparatyreoidisme kan noen ganger skyldes en svulst i biskjoldkjertlene.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

multippelt myelom (myelomatose, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.