Lokalanestetikum til overflateanestesi.

N01B B52 (Lidokain, Tetrakain)MEDISINERT PLASTER 70 mg/70 mg: Hvert medisinert plaster inneh.: Lidokain 70 mg, tetrakain 70 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (hhv. E 218 og E 216), polyvinylalkohol, sorbitanmonopalmitat, natriumborat-dekket fiberbelegg, renset vann.


Indikasjoner

Overflateanestesi av huden i forbindelse med nålepunksjon og ved overflatiske kirurgiske inngrep (f.eks. eksisjon av forskjellige hudlesjoner og stansebiopsier) på normal intakt hud hos voksne. Overflateanestesi av huden i forbindelse med nålepunksjon på normal intakt hud hos barn ≥3 år.

Dosering

Applikasjonstid er 30 minutter før nålepunksjon eller et overflatisk kirurgisk inngrep. Kortere varighet kan føre til redusert effekt.
Voksne inkl. eldre: 1-4 plaster samtidig. Maks. 4 plaster pr. 24 timer.
Barn ≥3 år: 1-2 plaster samtidig. Maks. 2 plaster pr. 24 timer.
Spesielle pasientgrupper: Barn <3 år: Bruk frarådes på det sterkeste pga. utilstrekkelig klinisk erfaring (se Forsiktighetsregler). Pasienter med hepatisk, renal og kardial insuffisiens: Skal brukes med forsiktighet.
Administrering: Appliseres på ren, tørr hud i 30 minutter, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Om nødvendig kan hår klippes vekk (ikke barberes) i det aktuelle hudområdet før plasteret påsettes, for å sikre tilstrekkelig kontakt mellom hud og plaster. Plasteret er kun til engangsbruk, og skal brukes umiddelbart etter at doseposen er åpnet. Skal ikke brukes under tett bandasje pga. plasterets varmefrigjørende egenskap. Det skal utvises forsiktighet ved bruk hos barn for å sikre at plasteret blir sittende på plass på huden for å redusere risikoen for svelging eller kontakt med øynene, noe som kan oppstå dersom plasteret håndteres av et barn. Etter bruk inneholder plasteret fortsatt betydelige mengder virkestoff. Brukte plaster skal derfor brettes sammen med limet innover og leveres på apotek til destruksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, lokalanestetika av ester- eller amidtype, eller paraaminobenzosyre (tetrakainmetabolitt). Skal ikke brukes på mukøse membraner eller områder med kompromittert hudbarriere.

Forsiktighetsregler

Langvarig applikasjonstid eller bruk av flere plaster enn anbefalt kan føre til økt systemisk absorpsjon av lidokain og tetrakain med medfølgende alvorlige systemiske effekter. Brukes med forsiktighet ved hepatisk, renal eller kardial insuffisiens, og ved økt følsomhet overfor systemiske effekter av lidokain og tetrakain, f.eks. hos akutt syke eller svekkede pasienter. Allergiske eller anafylaktoide reaksjoner forbundet med innholdsstoffene kan oppstå. Tetrakain kan være forbundet med høyere forekomst av slike reaksjoner enn lidokain. Helsepersonell anbefales å unngå direkte kontakt med plasteret eller huden som utsettes for plasteret, for å unngå kontaktdermatitt. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket). Brukes med forsiktighet i nærheten av øynene for å unngå irritasjon av kornea. Ved kontakt med øyet, skylles øyet umiddelbart med vann eller natriumkloridoppløsning og beskyttes til følelsen kommer tilbake. Lidokain har baktericide og antivirale egenskaper i konsentrasjoner >0,5-2%. Resultatet av intradermale injeksjoner av levende vaksine (f.eks. BCG) må derfor overvåkes nøye. Inneholder en varmefrigjørende komponent som kan nå en maks. temperatur på inntil 40°C, med en gjennomsnittstemperatur på 26-34°C. Må ikke brukes under okklusive bandasjer pga. plasterets varmefrigjørende egenskap. Bruk hos barn <3 år frarådes på det sterkeste basert på begrenset klinisk erfaring. Farmakokinetiske data antyder at lidokaineksponering er i omvendt samsvar med alder. En konsentrasjon på ca. 1000 ng/ml er kjent for å ha antiarytmisk aktivitet, og det er mulig at barn <3 år kan eksponeres for konsentrasjoner av lidokain forbundet med denne aktiviteten. Se SPC for ytterligere informasjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Risiko for ytterligere systemtoksisitet må vurderes ved samtidig bruk av klasse I-antiarytmika (f.eks. kinidin, disopyramid, tokainid og meksiletin), klasse III-antiarytmika (f.eks. amiodaron) eller andre legemidler som inneholder lokalanestetika. Ved samtidig bruk med andre legemidler som inneholder lidokain og/eller tetrakain, må kumulative doser fra alle formuleringene vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra bruk hos et begrenset antall gravide indikerer ingen skadelige effekter av lidokain og tetrakain på svangerskapsforløp eller helsen til fosteret/det nyfødte barnet. Forsiktighet må likevel utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Lidokain og trolig tetrakain utskilles i morsmelk, men risikoen for påvirkning av barnet synes lav ved anbefalte doser. Amming kan derfor fortsettes ved behandling.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Generelle
Svært vanligeØdem
Mindre vanligeReaksjon på applikasjonsstedet
Hud
Svært vanligeErytem, pallor
VanligeUtslett
Mindre vanligeKløe, kontaktdermatitt, vesikulobulløst utslett
SjeldneHudmisfarging, makulopapuløst utslett, urticaria
Nevrologiske
SjeldneSmerte, unaturlig smak
Allergiske eller anafylaktoide reaksjoner kan oppstå.

Systemiske bivirkninger etter riktig bruk er usannsynlig, pga. den lille dosen som absorberes.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleØdem
HudErytem, pallor
Vanlige
HudUtslett
Mindre vanlige
GenerelleReaksjon på applikasjonsstedet
HudKløe, kontaktdermatitt, vesikulobulløst utslett
Sjeldne
HudHudmisfarging, makulopapuløst utslett, urticaria
NevrologiskeSmerte, unaturlig smak
Allergiske eller anafylaktoide reaksjoner kan oppstå.

Systemiske bivirkninger etter riktig bruk er usannsynlig, pga. den lille dosen som absorberes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Systemisk toksisitet er svært usannsynlig ved normal bruk.
Symptomer: Ved toksisitet forventes symptomene å ligne dem som sees etter annen behandling med lokalanestetika, dvs. eksitatoriske CNS-symptomer og i alvorlige tilfeller CNS-depresjon og myokarddepresjon.
Behandling: Alvorlige nevrologiske symptomer (anfall, CNS-depresjon) krever symptomatisk behandling som f.eks. assistert ventilasjon og spasmolytika. Pga. langsom systemisk absorpsjon må en pasient med toksisitetssymptomer overvåkes i flere timer etter ev. behandling av slike symptomer.

Egenskaper

Klassifisering: Lidokain, lokalanestetikum av amidtype, og tetrakain, lokalanestetikum av estertype.
Virkningsmekanisme: Blokkerer natriumionekanaler, noe som resulterer i lokal anestesi. Anestesigrad avhenger av applikasjonstiden.
Absorpsjon: Systemisk eksponering avhenger av dose, applikasjonsvarighet, hudtykkelse (varierer fra kroppsdel til kroppsdel) og hudtilstand.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Rapydan, MEDISINERT PLASTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
70 mg/70 mg25 stk.
079393
-
-
1973,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.04.2012