Lokalanestetikum til overflateanestesi.

ATC-nr.: N01B B52

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N01B B02
Lidokain
 
PNEC: 23 μg/liter
Salgsvekt: 665,330443 kg
Miljørisiko: Bruk av lidokain gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lidokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lidokain er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 S01H A03
Tetrakain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tetrakain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tetrakain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tetrakain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

MEDISINERT PLASTER 70 mg/70 mg: Hvert medisinert plaster inneh.: Lidokain 70 mg, tetrakain 70 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (hhv. E 218 og E 216), polyvinylalkohol, sorbitanmonopalmitat, natriumborat-dekket fiberbelegg, renset vann.


Indikasjoner

Overflateanestesi av huden i forbindelse med nålepunksjon og ved overflatiske kirurgiske inngrep (f.eks. eksisjon av forskjellige hudlesjoner og stansebiopsier) på normal intakt hud hos voksne. Overflateanestesi av huden i forbindelse med nålepunksjon på normal intakt hud hos barn ≥3 år.

Dosering

Applikasjonstid er 30 minutter før nålepunksjon eller et overflatisk kirurgisk inngrep. Kortere varighet kan føre til redusert effekt.
Voksne inkl. eldre: 1-4 plaster samtidig. Maks. 4 plaster pr. 24 timer.
Barn ≥3 år: 1-2 plaster samtidig. Maks. 2 plaster pr. 24 timer.
Spesielle pasientgrupper: Barn <3 år: Bruk frarådes på det sterkeste pga. utilstrekkelig klinisk erfaring (se Forsiktighetsregler). Pasienter med hepatisk, renal og kardial insuffisiens: Skal brukes med forsiktighet.
Administrering: Appliseres på ren, tørr hud i 30 minutter, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Om nødvendig kan hår klippes vekk (ikke barberes) i det aktuelle hudområdet før plasteret påsettes, for å sikre tilstrekkelig kontakt mellom hud og plaster. Plasteret er kun til engangsbruk, og skal brukes umiddelbart etter at doseposen er åpnet. Skal ikke brukes under tett bandasje pga. plasterets varmefrigjørende egenskap. Det skal utvises forsiktighet ved bruk hos barn for å sikre at plasteret blir sittende på plass på huden for å redusere risikoen for svelging eller kontakt med øynene, noe som kan oppstå dersom plasteret håndteres av et barn. Etter bruk inneholder plasteret fortsatt betydelige mengder virkestoff. Brukte plaster skal derfor brettes sammen med limet innover og leveres på apotek til destruksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, lokalanestetika av ester- eller amidtype, eller paraaminobenzosyre (tetrakainmetabolitt). Skal ikke brukes på mukøse membraner eller områder med kompromittert hudbarriere.

Forsiktighetsregler

Langvarig applikasjonstid eller bruk av flere plaster enn anbefalt kan føre til økt systemisk absorpsjon av lidokain og tetrakain med medfølgende alvorlige systemiske effekter. Brukes med forsiktighet ved hepatisk, renal eller kardial insuffisiens, og ved økt følsomhet overfor systemiske effekter av lidokain og tetrakain, f.eks. hos akutt syke eller svekkede pasienter. Allergiske eller anafylaktoide reaksjoner forbundet med innholdsstoffene kan oppstå. Tetrakain kan være forbundet med høyere forekomst av slike reaksjoner enn lidokain. Helsepersonell anbefales å unngå direkte kontakt med plasteret eller huden som utsettes for plasteret, for å unngå kontaktdermatitt. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket). Brukes med forsiktighet i nærheten av øynene for å unngå irritasjon av kornea. Ved kontakt med øyet, skylles øyet umiddelbart med vann eller natriumkloridoppløsning og beskyttes til følelsen kommer tilbake. Lidokain har baktericide og antivirale egenskaper i konsentrasjoner >0,5-2%. Resultatet av intradermale injeksjoner av levende vaksine (f.eks. BCG) må derfor overvåkes nøye. Inneholder en varmefrigjørende komponent som kan nå en maks. temperatur på inntil 40°C, med en gjennomsnittstemperatur på 26-34°C. Må ikke brukes under okklusive bandasjer pga. plasterets varmefrigjørende egenskap. Bruk hos barn <3 år frarådes på det sterkeste basert på begrenset klinisk erfaring. Farmakokinetiske data antyder at lidokaineksponering er i omvendt samsvar med alder. En konsentrasjon på ca. 1000 ng/ml er kjent for å ha antiarytmisk aktivitet, og det er mulig at barn <3 år kan eksponeres for konsentrasjoner av lidokain forbundet med denne aktiviteten. Se SPC for ytterligere informasjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N01B B52
Risiko for ytterligere systemtoksisitet må vurderes ved samtidig bruk av klasse I-antiarytmika (f.eks. kinidin, disopyramid, tokainid og meksiletin), klasse III-antiarytmika (f.eks. amiodaron) eller andre legemidler som inneholder lokalanestetika. Ved samtidig bruk med andre legemidler som inneholder lidokain og/eller tetrakain, må kumulative doser fra alle formuleringene vurderes.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra bruk hos et begrenset antall gravide indikerer ingen skadelige effekter av lidokain og tetrakain på svangerskapsforløp eller helsen til fosteret/det nyfødte barnet. Forsiktighet må likevel utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Lidokain og trolig tetrakain utskilles i morsmelk, men risikoen for påvirkning av barnet synes lav ved anbefalte doser. Amming kan derfor fortsettes ved behandling.
Lidokain|Tetrakain

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
Svært vanligeØdem
Mindre vanligeReaksjon på applikasjonsstedet
Hud
Svært vanligeErytem, pallor
VanligeUtslett
Mindre vanligeKløe, kontaktdermatitt, vesikulobulløst utslett
SjeldneHudmisfarging, makulopapuløst utslett, urticaria
Nevrologiske
SjeldneSmerte, unaturlig smak
Allergiske eller anafylaktoide reaksjoner kan oppstå.

Systemiske bivirkninger etter riktig bruk er usannsynlig, pga. den lille dosen som absorberes.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleØdem
HudErytem, pallor
Vanlige
HudUtslett
Mindre vanlige
GenerelleReaksjon på applikasjonsstedet
HudKløe, kontaktdermatitt, vesikulobulløst utslett
Sjeldne
HudHudmisfarging, makulopapuløst utslett, urticaria
NevrologiskeSmerte, unaturlig smak
Allergiske eller anafylaktoide reaksjoner kan oppstå.

Systemiske bivirkninger etter riktig bruk er usannsynlig, pga. den lille dosen som absorberes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Systemisk toksisitet er svært usannsynlig ved normal bruk.
Symptomer: Ved toksisitet forventes symptomene å ligne dem som sees etter annen behandling med lokalanestetika, dvs. eksitatoriske CNS-symptomer og i alvorlige tilfeller CNS-depresjon og myokarddepresjon.
Behandling: Alvorlige nevrologiske symptomer (anfall, CNS-depresjon) krever symptomatisk behandling som f.eks. assistert ventilasjon og spasmolytika. Pga. langsom systemisk absorpsjon må en pasient med toksisitetssymptomer overvåkes i flere timer etter ev. behandling av slike symptomer.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For lidokain N01B B02

Egenskaper

Klassifisering: Lidokain, lokalanestetikum av amidtype, og tetrakain, lokalanestetikum av estertype.
Virkningsmekanisme: Blokkerer natriumionekanaler, noe som resulterer i lokal anestesi. Anestesigrad avhenger av applikasjonstiden.
Absorpsjon: Systemisk eksponering avhenger av dose, applikasjonsvarighet, hudtykkelse (varierer fra kroppsdel til kroppsdel) og hudtilstand.

Sist endret: 08.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.04.2012


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Rapydan, MEDISINERT PLASTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
70 mg/70 mg25 stk.
079393
SPC_ICON-
-
1973,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.