Pasientorganisasjoner

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Verkstedet

Bergsalleen 21

0854 Oslo

Telefon: 23 21 54 60

Telefaks: 23 21 54 69

E-post: post@ryggmargsbrokk.org

www.ryggmargsbrokk.org