Pasientorganisasjoner

Rådet for psykisk helse

Grensen 13

Postboks 817 Sentrum

0104 Oslo

Telefon: 23 10 38 80

E-post: post@psykiskhelse.no

www.psykiskhelse.no