Pasientorganisasjoner

Rådet for psykisk helse

Storg. 10 A

Postboks 8890 Youngstorget

0028 Oslo

Telefon: 23 10 38 80

E-post: post@psykiskhelse.no

www.psykiskhelse.no