Pasientorganisasjoner

Psoriasis- og eksemforbundet

Grensev. 99

Postboks 6547 Etterstad

0606 Oslo

Telefon: 23 37 62 40

E-post: post@pefnorge.no

www.hudportalen.no