Pasientorganisasjoner

Norsk Tourette Forening

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Telefon: 22 79 94 14

Servicetelefon: 98 67 33 10, 93 65 26 31

man. - fred. 10.00-15.00

Telefaks: 22 79 94 49

E-post: post@touretteforeningen.no

www.touretteforeningen.no