Pasientorganisasjoner

Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom

c/o FFO

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Telefaks: 22 79 91 98

E-post: post@eds-foreningen.no

www.eds-foreningen.no