Pasientorganisasjoner

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Rosenkrantzg. 16

0160 Oslo

Telefon: 22 39 60 50

Telefaks: 22 39 60 60

E-post: post@nfunorge.org

www.nfunorge.org