PasientorganisasjonerNORILCO,
Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

Øvre Vollg. 11

Postboks 78 Sentrum

0101 Oslo

Telefon: 0 20 13

Telefon: 24 02 22 24

E-post: post@norilco.no

www.norilco.no