Pasientorganisasjoner

Norges Blindeforbund

Sporveisg. 10

Postboks 5900 Majorstuen

0308 Oslo

Telefon: 23 21 50 00

E-post: info@blindeforbundet.no

www.blindeforbundet.no