Pasientorganisasjoner

MOMENTUM Foreningen for arm- og benprotesebrukere

Postboks 49 Skøyen

0212 Oslo

Telefon: 40 00 43 60

E-post: info@momentum.nu

www.momentum.nu