Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for Voldsofre

Ensjøsvingen 10 B

0661 Oslo

Telefon: 22 65 54 55

Mobil: 90 20 34 64

Telefaks: 22 67 88 43

www.voldsoffer.no