Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for Overvektige

Postboks 461 Skøyen

0214 Oslo

Telefon: 91 34 33 73

E-post: lfo@overvektige.no

Følg oss på facebook