PasientorganisasjonerLandsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC)

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

E-post: leder@amc-foreningen.no

www.amc-foreningen.no