PasientorganisasjonerLandsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

Skipperg. 33

0154 Oslo

Telefon: 22 41 34 24

E-post: kontor@lshdb.no

www.lshdb.no