Pasientorganisasjoner

Kreftforeningen

Tullinsg. 2

Postboks 4 Sentrum

0101 Oslo

Telefon: 0 78 77

Kreftlinjen: 800 48 210

Telefon int.: +47 22 86 66 00

Telefaks: 22 86 66 10

E-post: servicetorget@kreftforeningen.no

www.kreftforeningen.no