Pasientorganisasjoner

Klinefelterforeningen i Norge

v/Ulf Spantell

Karisv. 70

2013 Skjetten

Telefon: 63 84 18 39

Mobiltelefon: 91 14 67 68

E-post: kontakt@klinefelter.no

www.klinefelter.no