Pasientorganisasjoner

Foreningen Norges Døvblinde FNDB

Sporveisg. 10

Postboks 5922 Majorstuen

0308 Oslo

Telefon: 22 93 33 50

Teksttelefon: 22 93 33 52

Telefaks: 22 93 33 51

E-post: fndb@fndb.no

www.fndb.no