Pasientorganisasjoner

Foreningen for Muskelsyke

Bergsalleen 21

0854 Oslo

Telefon: 23 21 54 50

Telefaks: 23 21 54 69

E-post: ffm@ffm.no

www.ffm.no