Pasientorganisasjoner

Foreningen for Fragilt X-syndrom

v/John Berg-Jensen

Bergsv. 19

9475 Bokenes

Telefon: 97 16 04 65 (Leder)

E-post: post@frax.no

www.frax.no