Pasientorganisasjoner

Foreningen for Fragilt X-syndrom

c/o FFO

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Telefon: 97 16 04 65 (Leder)

E-post: post@frax.no

www.frax.no